Tin tức

LỄ KHAI TRƯƠNG CỔNG THÔNG TIN VỀ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO (FTAP)

23/12/2020 - Để giúp cộng đồng doanh nghiệp và người dân Việt Nam tận dụng hiệu quả các Hiệp định Thương mại tự do (FTA), đặc biệt là các FTA thế hệ mới, Chính phủ đã giao Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Cổng Thông tin điện tử về FTA (FTAP) với tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật của các đối tác thương mại và tổ chức quốc tế quan tâm.

Đối tác