Văn bản pháp luật

Tìm kiếm

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP 10/10/2020  Tải về
95/2020/NĐ-CP Nghị định hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 24/08/2020  Tải về
1156/QĐ-HĐĐG Quyết định về việc ban hành Quy chế đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng năm 2020 theo cam kết tại Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương 20/04/2020  Tải về
35/2020/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh 24/03/2020  Tải về
06/2020/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 24/03/2020  Tải về
04/2020/TT-BCT Thông tư quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương 22/01/2020  Tải về
03/2020/TT-BCT Thông tư Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan theo Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương 22/01/2020  Tải về
32/2019/TT-BYT Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4 và Phụ lục số 01-MP Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm 16/12/2019  Tải về
45/2019/QH14 Bộ Luật Lao động (sửa đổi) 20/11/2019  Tải về
80/2019/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ 01/11/2019  Tải về
19/2019/TT-BCT Thông tư quy định về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 30/09/2019  Tải về
65/2019/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2019 về xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 16/09/2019  Tải về
62/2019/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 05/09/2019  Tải về
57/2019/NĐ-CP Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022 26/06/2019  Tải về
42/2019/QH14 Luật sửa đổi Luật Kinh doanh Bảo hiểm và Luật Sở hữu Trí tuệ 17/06/2019  Tải về
734/QĐ-TTg Chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định CPTPP 14/06/2019  Tải về
07/2019/TT-BCT Quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 19/04/2019  Tải về
03/2019/TT-BCT Thông tư quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 22/01/2019  Tải về
72/2018/QH14 Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan 12/11/2018  Tải về
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa đối với gói thầu thuộc Hiệp định CPTPP  Tải về

Đối tác