Tin tức

Vai trò điều phối của Bộ Công Thương trong việc triển khai thực hiện CPTPP để đạt được kết quả sau 1 năm thực thi

12/05/2020 - Vừa qua, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã trải qua 1 năm thực thi với nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Để có được thành quả này, vai trò điều hành của Chính phủ, sự phối hợp của các Bộ, ngành, địa phương đóng vai trò vô cùng quan trọng. Là cơ quan đầu mối, điều phối về Hiệp định CPTPP của cả nước, Bộ Công Thương có thể tóm gọn các kết quả đạt được và vai trò của mình sau 1 năm triển khai thực thi Hiệp định.

Thông báo về việc tổ chức đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng năm 2020 theo cam kết trong Hiệp định CPTPP

23/04/2020 - Hội đồng đấu giá hạn ngạch thuế quan ô tô đã qua sử dụng thông báo về việc tổ chức đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng năm 2020 theo cam kết trong Hiệp định CPTPP.

Đối tác