Hội nghị

Hội nghị "Hiệp định CTPPP - Cam kết đối với ngành nông. lâm, thủy sản, cơ hội cho Việt Nam và những điều cần lưu ý" tại tỉnh Quảng Trị

04/11/2019

Triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực thi Hiệp định CPTPP, ngày 28 tháng 10 năm 2019 tại thành phối Đông Hà, Sở Công Thương Quảng Trị đã phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) với chủ đề: Hiệp định CTPPP - Cam kết đối với ngành nông. lâm, thủy sản, cơ hội cho Việt Nam và những điều cần lưu ý". 

Hội nghị có sự tham dự của đại diện Vụ Chính sách thương mại đa biên và Cục Xuất nhập khẩu của Bộ Công Thương và Vụ Hợp tác quốc tế của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các đại biểu tham dự Hội nghị là cán bộ quản lý các Sở, ban ngành và cộng động doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.  

Tại Hội nghị, các diễn giả đã cung cấp thông tin cơ bản về tình hình thực thi Hiệp định CPTPP của Việt Nam, nêu lên những mặt được và tồn tại trong quá trình thực thi Hiệp định và kiến nghị những hướng xử lý những tồn tại này. Ngoài ra, các diễn giải cũng giới thiệu rõ các cam kết về thuế nhập khẩu của các nước CPTPP, chủ yếu lẩu của các nước chưa có FTA với Việt Nam như Ca-na-đa, Mê-hi-cô, Pê-ru đối với các mặt hàng nông. lâm, thủy sản. Các diễn giả cũng giới thiệu rõ các cam kết khác cần chú ý liên quan đến lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, ví dụ như cam kết về quy tắc xuất xứ, SPS, tự vệ đặc biệt... từ đó nêu bật được các vấn đề mà doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, nhất là các mặt hàng mà Quảng Trị quan tâm, cần lưu ý để tận dụng tối đa cam kết về cắt giảm thuế của Hiệp định.  

CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ

Thời gian: Từ 07h45 đến 12h00, ngày 28 tháng 10 năm 2019;

Địa điểm: Hội trường tầng 7, Khách sạn Golden, 295 – 297 Lê Duẩn, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.\

8h00– 8h30

Đăng ký đại biểu

8h30 – 8h45

Phát biểu khai mạc

Lãnh đạo Sở Công Thương Quảng Trị

8h45 – 9h30

Tổng quan tình hình thực thi Hiệp định CPTPP, việc tận dụng cơ hội và những vấn đề đặt ra đối với lĩnh vực nông lâm, thủy sản (xem chi tiết tại đây)

Đại diện Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương

9h30 – 9h45

Nghỉ giải lao

9h45 – 10h30

Các cam kết trong Hiệp định CPTPP đối với ngành nông, lâm, thủy sản và các vấn đề cần lưu ý (xem chi tiết tại đây) 

Đại diện Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

10h30 – 11h15

Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định CPTPP đối với ngành nông, lâm, thủy sản và những điều cần lưu ý (xem chi tiết tại đây)

Đại diện Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương   

11h15 – 11h45

Hỏi đáp

 

Đối tác