Hội nghị

Chương trình Tập huấn thực hiện cam kết dịch vụ và đầu tư trong Hiệp định CPTPP tại tỉnh Quảng Ninh

05/11/2019

CHƯƠNG TRÌNH "TẬP HUẤN THỰC HIỆN CAM KẾT DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TRONG HIỆP ĐỊNH CPTPP"

Chương trình cụ thể:

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Ninh.

- Thời gian: Ngày 01 tháng 11 năm 2019. 

Thời gian

Chương trình

Ghi chú

7:30 – 8:00

Đăng ký đại biểu

 

8:00 – 8:05

Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh

 

8:05 – 8:35

Phát biểu khai mạc

Đ/C Nguyễn Nội, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài

Đánh giá tổng quan tình hình thực hiện các cam kết đầu tư tại các Hiệp định song phương và đa phương thời gian qua.

8:35-9:45

Giới thiệu cam kết mở cửa thị trường dịch vụ - đầu tư của Việt Nam trong Hiệp định CPTPP (xem chi tiết tại đây)

 

Đ/c Ngô Chung Khanh - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa Biên - Bộ Công Thương

9:45-10:45

Giới thiệu cam kết đầu tư của Việt Nam trong Hiệp định CPTPP, tập trung vào cam kết liên quan tới khuyến khích và bảo hộ đầu tư (xem chi tiết tại đây) 

Đ/c Hoàng Mạnh Phương – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế -  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

10:45-11:00

Nghỉ giải lao

 

11:00-11:45

Giới thiệu bài tập tình huống, hướng dẫn, thực hiện các tra cứu Biểu cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ - đầu tư trong Hiệp định CPTPP (xem chi tiết tại đây) 

Đ/c Nguyễn Thị Lan Phương- Phó Trưởng phòng Vụ Chính sách Thương mại Đa Biên – Bộ Công Thương (điều phối cả buổi thực hành và đối thoại với khoảng 3 tình huống thực hành)

11:45-12:30

Các đại biểu thực hành và trình bày trả lời các câu hỏi tình huống 

Các học viên tương ứng với số câu hỏi tình huống đưa ra

(Yêu cầu chuẩn bị 3 máy tính xách tay và 3 Flipchart có bảng, giấy và bút dạ để ghi câu trả lời)

12:30-13:30

Phiên đối thoại bàn tròn: Đánh giá câu trả lời cho các câu hỏi tình huống và giải đáp các thắc mắc khác của các đại biểu

Đ/c Hoàng Mạnh Phương - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đ/c Ngô Chung Khanh - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa Biên - Bộ Công Thương

Đ/c Nguyễn Thị Lan Phương- Phó Trưởng phòng Vụ Chính sách Thương mại Đa Biên – Bộ Công Thương

13h30-

Phát biểu tổng kết và bế mạc

Đ/c Nguyễn Nội, Phó Cục trưởng, Cục Đầu tư nước ngoài

 

Đối tác