Tin tức

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/09/2019 quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

24/04/2020

Tổng cục Hải quan nhận được một số kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O và doanh nghiệp phản ánh khó khăn đối với nộp C/O do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19. Nhiều doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa phản ánh do một số nước áp dụng giải pháp cách ly, phong tỏa xã hội dẫn việc không thể có C/O để nộp đúng hạn thời gian quy định. Để tháo gỡ khó khăn trong doanh nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh Covid 19, doanh nghiệp đề nghị cơ quan hải quan gia hạn thời hạn nộp bổ sung C/O để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt.

Nhằm tháo gỡ vướng mắc trên, Tổng cục Hải quan đã có văn bản gửi Bộ Công Thương, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam và các Hiệp hội doanh nghiệp đề xuất một số giải pháp cũng như lấy ý kiến tham gia đối với văn bản pháp lý liên quan để báo cáo các cấp có thẩm quyền nhằm đưa ra các giải pháp phù hợp với quy định.

Đối với việc gia hạn thời hạn nộp bổ sung C/O, căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/03/2020, số 02/CT-BTC ngày 13/3/2020 về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, căn cứ thẩm quyền của Bộ Tài chính quy định tại Điều 27, Luật Hải quan số 54/2014/QH13 và Điều 32 Nghị định 31/2018/NĐ-CP, Tổng cục  Hải quan kiến nghị áp dụng thời điểm nộp C/O trong giai đoạn dịch bệnh Covid cho tất cả các mẫu C/O là trong thời gian hiệu lực của C/O. Đề xuất này cũng phù hợp với quy định tại các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng lấy ý kiến tham gia đối với các nội dung như đối với C/O sử dụng chữ ký và con dấu điện tử, việc chấp nhận bản chụp C/O thay vì bản gốc C/O tại thời điểm nhập khẩu, nộp bản chụp C/O để được giải phóng/thông quan hàng hóa đối với hàng hóa thuộc diện quản lý nhập khẩu phải nộp C/O. Trong đó, Tổng cục Hải quan cũng nêu ra các quan điểm, kiến nghị cụ thể cũng như ý kiến, đề xuất của một số quốc gia đối với các nội dung trên.

Để đảm bảo các giải pháp đưa ra phù hợp với quy định pháp lý liên quan, Tổng cục Hải quan cũng đã dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/09/2019 quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (liên quan đến Điều 4 và Điều 7 quy định về trường hợp nộp, hình thức và thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa).

Trong khi Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/09/2019 quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chưa được ban hành, để giải quyết các vướng mắc liên quan đến chứng từ xác nhận về việc hàng hóa nằm dưới sự giám sát của cơ quan hải quan nước quá cảnh, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn các Cục Hải quan các tỉnh, Thành phố xử lý theo hướng: 

- Đối với vận chuyển đường biển: trường hợp hàng háo được vận chuyển nguyên container, số container, số chì không thay đổi từ khi xếp hàng lên phương tiện vận tải tại cảng xếp hàng của nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên xuất khẩu đến khi nhập khẩu vào Việt Nam; thông tin tra cứu trên e-manifest trong đó thể hiện số container, số chì không thay đổi thì xem xét chấp nhận vận đơn là chứng từ chứng minh hàng hóa đáp ứng quy định về chuyển tải, quá cảnh;

- Đối với vận chuyển đường hàng không: Trường hợp người khai hải quan cung cấp đầy đủ các vận đơn chủ (Master Airway Bill) cho từng chặng và vận đơn thứ cấp (House Airway Bill); trên vận đơn House Airway Bill thể hiện hàng hóa được vận chuyển từ điểm xếp hàng tại nước xuất khẩu dến địa điểm dỡ hàng của nước nhập khẩu, các thông tin về hàng hóa phù hợp giữa vận đơn Master Airway Bill, vận đơn House Airway Bill và hồ sơ hải quan thì các cơ quan hải quan của Việt Nam có thể chấp nhận các vận đơn này là chứng từ chứng minh hàng hóa đáp ứng quy định về chuyển tải, quá cảnh

Tổng cục Hải quan lấy ý kiến rộng rãi đối với các nội dung nêu trên và gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 27/4/2020.

Chi tiết tại đây.

Đối tác