Tin tức

Thông báo về việc thay đổi trang web đăng tải thông tin về các Hiệp định thương mại tự do (FTA) của Việt Nam

08/01/2021

Ngày 23 tháng 12 năm 2020, Bộ Công Thương đã chính thức khai trương Cổng Thông tin điện tử về FTA đầu tiên của Việt Nam (FTA Portal) tại địa chỉ: www.fta.moit.gov.vn. FTA Portal cung cấp công cụ tra cứu trực tuyến thông minh cho cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng quan tâm đối với cam kết liên quan đến thuế quan, quy tắc xuất xứ và dịch vụ - đầu tư trong các FTA mà Việt Nam tham gia.      

Theo đó, để bảo đảm sự nhất quán về thông tin, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, Bộ Công Thương sẽ đăng tải các thông tin liên quan về các FTAs mà Việt Nam đã tham gia hoặc đang đàm phán tại 01 địa chỉ duy nhất là FTA Portal. Đồng thời, Bộ Công Thương sẽ ngừng cập nhật thông tin trên các trang điện tử hiện tại về Hiệp định CPTPP (www.cptpp.moit.gov.vn) và Hiệp định EVFTA (www.evfta.moit.gov.vn).

Bộ Công Thương trân trọng thông báo./.

Đối tác