Tin tức

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CHUYÊN SÂU VỀ CAM KẾT THUẾ QUAN VÀ QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH EVFTA VÀ CPTPP TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

28/10/2020

CHƯƠNG TRÌNH “HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CHUYÊN SÂU VỀ CAM KẾT THUẾ QUAN VÀ QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH EVFTA VÀ CPTPP”

Cơ quan chủ trì tổ chức: Bộ Công Thương.  

Cơ quan phối hợp: Sở Công Thương Cần Thơ.

Thời gian: 02 ngày 04 – 05 tháng 11 năm 2020.

Địa điểm: Sảnh Sapphire - Tầng 3 Khách sạn Ninh Kiều Riverside, số 2 Hai Bà Trưng – Phường Tân An – Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

NGÀY I: TẬP HUẤN VỀ CAM KẾT THUẾ QUAN VÀ QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH EVFTA VÀ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC LIÊN MINH CHÂU ÂU (EVFTA)

Phiên buổi sáng: Tập huấn về cam kết thuế quan trong Hiệp định EVFTA và tiếp cận thị trường các nước Liên minh châu Âu (EU)

08h00 – 08h20

Khai mạc Hội nghị

08h20 – 08h40

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

- Ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương;

-  Ông Trần Lê Bình, Phó Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ.

08h40 – 08h45

Trình chiếu video clip phản ánh những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy sản, nông sản, dệt may gặp phải khi tìm hiểu cam kết liên quan đến thuế quan, tiếp cận thị trường và quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA.

08h45 – 09h30

Giới thiệu các nguyên tắc chung, hình thức, mô hình xóa bỏ thuế quan và cách thức tra cứu biểu thuế trong Hiệp định EVFTA, tập trung vào các mặt hàng như: thủy sản, nông sản, và dệt may

Bà Nguyễn Sơn Trà, Phó Trưởng phòng WTO và đàm phán thương mại, Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương.

09h30 – 10h30

Giới thiệu về thị trường Liên minh châu Âu (EU) và một số hướng dẫn về cách thức tiếp cận thị trường thủy sản, nông sản, và dệt may một cách hiệu quả

Bà Đỗ Việt Hà, phòng châu Âu, Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ, Bộ Công Thương

10h30 – 10h45

Nghỉ giải lao

10h45 – 11h30

Phiên tọa đàm trực tiếp với doanh nghiệp về cam kết thuế trong Hiệp định EVFTA và tiếp cận thị trường các nước thuộc Liên minh châu Âu (EVFTA), tập trung vào các mặt hàng thủy sản, nông sản và dệt may

Khách mời Đối thoại:

- Bà Nguyễn Sơn Trà, Phó Trưởng phòng WTO và đàm phán thương mại, Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương.

- Bà Đỗ Việt Hà, phòng châu Âu, Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ, Bộ Công Thương.

- Đại diện doanh nghiệp hoạt động trong ngành thủy sản.

- Đại diện doanh nghiệp hoạt động trong ngành nông sản.

- Đại diện doanh nghiệp hoạt động trong ngành dệt may.

Điều phối viên: Bà Phạm Thị Hồng Thư, Phòng WTO và đàm phán thương mại, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương

11h30 – 13h30

Nghỉ trưa

 

Phiên buổi chiều: Tập huấn Cam Kết Quy Tắc Xuất Xứ Trong Hiệp Định EVFTA

13h30 – 14h30

Giới thiệu các cam kết chính về Quy tắc xuất xứ, thủ tục chứng nhận xuất xứ trong Hiệp định EVFTA, tập trung vào các mặt hàng thủy sản, nông sản và dệt may

Ông Vũ Hùng Thịnh, Phó Trưởng phòng Xuất xứ hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương.

14h30 – 14h45

Nghỉ giải lao

14h45 – 15h45

Hướng dẫn cách tra cứu về Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA, tập trung vào các mặt hàng thủy sản, nông sản và dệt may

Ông Vũ Hùng Thịnh, Phó Trưởng phòng Xuất xứ hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương.

15h45 – 16h30

Phiên tọa đàm trực tiếp với doanh nghiệp về cam kết liên quan đến quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA, tập trung vào các mặt hàng thủy sản, nông sản và dệt may

Khách mời Đối thoại:

- Ông Vũ Hùng Thịnh, Phó Trưởng phòng Xuất xứ hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương.

- Đại diện doanh nghiệp hoạt động trong ngành thủy sản.

- Đại diện doanh nghiệp hoạt động trong ngành nông sản.

- Đại diện doanh nghiệp hoạt động trong ngành dệt may.

Điều phối viên: Bà Phạm Thị Hồng Thư, Phòng WTO và đàm phán thương mại, Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương.

16h30 - 

Phát biểu tổng kết và bế mạc

 

NGÀY II: TẬP HUẤN VỀ CAM KẾT THUẾ QUAN VÀ QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH CPTPP VÀ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC CPTPP

Phiên buổi sáng: Tập huấn về cam kết thuế quan trong Hiệp định CPTPP và tiếp cận thị trường các nước CPTPP

08h00 – 08h30

Khai mạc Hội nghị

08h30 – 09h30

Giới thiệu các nguyên tắc chung, hình thức, mô hình xóa bỏ thuế quan và cách thức tra cứu biểu thuế trong Hiệp định CPTPP, tập trung vào các mặt hàng thủy sản, nông sản và dệt may

Bà Nguyễn Sơn Trà, Phó Trưởng phòng WTO và đàm phán thương mại, Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương.

09h30 – 10h30

Giới thiệu về thị trường CPTPP và một số hướng dẫn về cách thức tiếp cận thị trường thủy sản, nông sản, và dệt may trong Hiệp định CPTPP một cách hiệu quả

Ông Bùi Tuấn Hoàn, Trưởng phòng châu Mỹ, Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ, Bộ Công Thương.

10h30 – 10h45

Nghỉ giải lao

10h45 – 11h30

Phiên tọa đàm trực tiếp với doanh nghiệp về cam kết thuế quan trong Hiệp định CPTPP và tiếp cận thị trường các nước thuộc CPTPP, tập trung vào các mặt hàng thủy sản, nông sản, và dệt may

Khách mời Đối thoại:

- Bà Nguyễn Sơn Trà, Phó Trưởng phòng WTO và đàm phán thương mại, Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương.

- Ông Bùi Tuấn Hoàn, Trưởng phòng châu Mỹ, Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ, Bộ Công Thương.

- Đại diện doanh nghiệp hoạt động trong ngành thủy sản.

- Đại diện doanh nghiệp hoạt động trong ngành nông sản.

- Đại diện doanh nghiệp hoạt động trong ngành dệt may.

Điều phối viên: Bà Phạm Thị Hồng Thư, Phòng WTO và đàm phán thương mại, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương

11h30 – 13h30

Nghỉ trưa

 

Phiên buổi chiều: Tập huấn Cam Kết Quy tắc Xuất Xứ Trong Hiệp Định CPTPP

13h30 – 14h30

Giới thiệu các cam kết chính về Quy tắc xuất xứ, thủ tục chứng nhận xuất xứ trong Hiệp định CPTPP, tập trung vào các mặt hàng thủy sản, nông sản, và dệt may

Ông Vũ Hùng Thịnh, Phó Trưởng phòng Xuất xứ hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương.

14h30 – 14h45

Nghỉ giải lao

14h45 – 15h45

Hướng dẫn cách tra cứu về Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định CPTPP, tập trung vào các mặt hàng thủy sản, nông sản, và dệt may

Ông Vũ Hùng Thịnh, Phó Trưởng phòng Xuất xứ hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương.

15h45 – 16h30

Phiên tọa đàm trực tiếp với doanh nghiệp về cam kết Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định CPTPP và tiếp cận thị trường các nước thuộc CPTPP, tập trung vào các mặt hàng thủy sản, nông sản, và dệt may

Khách mời Đối thoại:

- Ông Vũ Hùng Thịnh, Phó Trưởng phòng Xuất xứ hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương.

- Đại diện doanh nghiệp hoạt động trong ngành thủy sản.

- Đại diện doanh nghiệp hoạt động trong ngành nông sản.

- Đại diện doanh nghiệp hoạt động trong ngành dệt may.

Điều phối viên: Bà Phạm Thị Hồng Thư, Phòng WTO và đàm phán thương mại, Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương.

16h30 - 

Phát biểu tổng kết và bế mạc

 

 

Đăng ký tham dự: Quý đơn vị quan tâm đến Hội nghị xin vui lòng đăng kí tham dự trước ngày 03 tháng 11 năm 2020 bằng cách truy cập theo đường link tại ĐÂY.

Đối tác